นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่อัพเดต 11-12-2022

GetCash มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างเต็มที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้อธิบายถึงวิธีการรวบรวม  ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย GetCash

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับแอปพลิเคชันของเราที่มีชื่อว่า GetCash และโดเมนรองที่เกี่ยวข้อง(เรียกรวมกันว่า "บริการ" ของเรา)  โดยที่เมื่อคุณเข้าหรือใช้งานบริการของเราจะถือว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับการเก็บรวบรวม การบันทึก การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการของเรา


คำนิยามและเงื่อนไขสำคัญ

เพื่อความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทุกครั้งที่มีการอ้างถึงคำเหล่านี้ จะหมายถึงความหมายดังต่อไปนี้

● บริษัท : เมื่อเนื้อหาในนโยบายนี้กล่าวถึงคำว่า "บริษัท " หมายถึง GetCash,122/50 Moo. Bang Phriang Subdistrict, Bang Bo District, Samut Prakan Province 10560

ที่รับผิดชอบข้อมูลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

●ประเทศ: หมายถึง สถานที่ตั้งของ GetCash หรือ  เจ้าของ / ผู้ก่อตั้ง GetCash ซึ่งในที่นี้หมายถึง ประเทศไทย

● ลูกค้า: หมายถึง บริษัท องค์กร หรือ บุคคลที่สมัครใช้บริการ GetCash เพื่อดำเนินการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของคุณ

● อุปกรณ์: อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกชนิด เช่น โทรศัพท์ , แท็บเล็ต , คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่สามารถใช้เพื่อเยี่ยมชม GetCash และใช้บริการได้

● ที่อยู่ IP: อุปกรณ์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต จะได้รับตัวเลขที่เรียกว่า ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ซึ่งตัวเลขเหล่านี้จะถูกกำหนดอยู่ในบล็อกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และมักใช้ที่อยู่ IP เพื่อระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ที่กำลังเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

● ข้อมูลส่วนบุคคล: คือ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยทางอ้อม หรือมีความเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่น ๆ  รวมถึงหมายเลขประจำตัวประชาชาชนของบุคคลนั้น ซึ่งจะทำให้ระบุตัวตนได้ หรือ สามารถระบุตัวตนของบุคคลธรรมดานั้นได้

● บริการ: หมายถึง บริการที่จัดให้โดย GetCash ตามที่อธิบายไว้ในนิยามคำศัพท์ (ถ้ามี) และบนแพลตฟอร์มนี้

● บริการของบุคคลที่สาม: หมายถึง ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนกิจกรรม
พันธมิตรด้านการส่งเสริมการขายและการตลาด และคนอื่น ๆ ที่แสดงเนื้อหา หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา ที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ

● เว็บไซต์: หมายถึง เว็บไซต์ของ GetCashซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่าน URL นี้: 122/50 Moo. Bang Phriang Subdistrict, Bang Bo District, Samut Prakan Province 10560

● คุณ: หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลที่ลงทะเบียนกับ GetCash เพื่อใช้บริการ

เราจะเก็บข้อมูลอะไรบ้าง?

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการ ลงทะเบียน สั่งซื้อสินค้า สมัครรับข่าวสาร ตอบแบบสำรวจ หรือ กรอกแบบฟอร์มของเราทั้งหมด

●ชื่อ / ชื่อผู้ใช้

หมายเลขโทรศัพท์

●ที่อยู่อีเมล

ตำแหน่งงาน

● หมายเลขบัตรเดบิต / เครดิต

●อายุ

●GPS

●Contacts List

นอกจากนี้เรายังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณจากอุปกรณ์มือถือเพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นสำหรับคุณ ซึ่งฟีเจอร์เหล่านี้เป็นทางเลือกที่ไม่จำเป็นแบบสมบูรณ์ :

● ตำแหน่ง (GPS): คือ ข้อมูลสถานที่ตั้ง ซึ่งจะช่วยในการแสดงความสนใจของคุณ  และสามารถใช้เพื่อนำเสนอโฆษณาที่ตรงเป้าหมายและเกี่ยวข้องกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามากขึ้น

● Contacts List:รับสิทธิ์ในการติดต่อเป็นขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ เราจำเป็นต้องได้รับข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของคุณและอัปโหลดข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเรา ป้องกันผู้ใช้บริการติดต่อไม่ได้หลังจากสมัครสินเชื่อ ข้อมูลติดต่อจะใช้เมื่อไม่สามารถติดต่อและส่งผู้ใช้ได้เท่านั้น เป็นผู้ติดต่อสำรองสำหรับผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลจะถูกอัพโหลดหลังจากถูกเข้ารหัส เรารับประกันว่าข้อมูลจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ เฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูล

● สมุดโทรศัพท์ (รายชื่อผู้ติดต่อ): รายชื่อผู้ติดต่อของคุณช่วยให้เราสามารถรับและจัดเก็บรายละเอียดการติดต่อของคุณเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้ เราอาจบันทึกข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของคุณเพื่อประเมินสถานะเครดิตส่วนบุคคลของคุณและป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเช่นหากมีชื่อผู้ติดต่อน้อยกว่า 5 ชื่อในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณเราจะพิจารณาว่าอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ใหม่ที่ไม่ดีสําหรับการประเมินความเสี่ยง

● แหล่งเก็บข้อมูล: เราต้องการการอนุญาตการจัดเก็บข้อมูลในการเปิดใช้งานแอพเพื่อให้คุณสามารถอัพโหลดรูปถ่ายหรือเอกสารอื่น ๆ สำหรับกรอกแบบฟอร์มใบสมัครในขั้นตอนการสมัครสินเชื่อของคุณ

เราจะนำข้อมูลที่รวบรวมไปใช้อย่างไร?

ข้อมูลต่าง ๆ ที่เรารวบรวมจากคุณอาจถูกนำไปใช้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

● นำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ (ข้อมูลของคุณสามารถช่วยให้เราตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของคุณได้ดีขึ้น)

● นำไปใช้เพื่อปรับปรุงบริการของเรา (เราพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงข้อเสนอบริการของเราตามข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคุณ)

●นำไปใช้เพื่อปรับปรุงการให้บริการลูกค้า (ข้อมูลของคุณช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการการบริการและการสนับสนุนสำหรับลูกค้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น)

นำไปใช้เพื่อดำเนินการธุรกรรม

● นำไปใช้ในการจัดกิจกรรม โปรโมชั่น การสำรวจ หรือฟีเจอร์อื่น ๆ ของเว็บไซต์

● นำไปใช้สำหรับการส่งอีเมลให้กับคุณในบางครั้ง

เรารวบรวมข้อมูลลูกค้าจากที่ไหนและเมื่อไหร่?

เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งมาให้เรา

เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานแค่ไหน?

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้นานเท่าที่เราต้องการ เพื่อให้บริการแก่คุณและบรรลุวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ นอกจากนี้ยังใช้เป็นตัวอย่างข้อมูลสำหรับทุกคนที่เราแบ่งปันข้อมูลของคุณด้วยและผู้ให้บริการในนามของเรา  เมื่อเราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของคุณอีกต่อไป และไม่จำเป็นที่เราจะต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับของเรา เราจะลบมันออกจากระบบของเราหรือปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้เราไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้อีก

เราจะรักษาข้อมูลของคุณอย่างไร?

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณ  เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้า หรือป้อน ส่ง หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจะเสนอการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย สำหรับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน / เครดิต

ที่คุณให้มาทั้งหมดจะถูกส่งผ่านเทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล(SSL) จากนั้นเข้ารหัสในฐานข้อมูลผู้ให้บริการเกตเวย์การชำระเงินของเรา ซึ่งให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงระบบดังกล่าวได้เท่านั้น และจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ  หลังจากทำธุรกรรมเสร็จสิ้น ข้อมูลส่วนตัวของคุณ (บัตรเครดิต เลขประกันสังคม การเงิน ฯลฯ ) จะไม่ถูกบันทึกลงในไฟล์ข้อมูล  

อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งให้เราได้อย่างสมบูรณ์ หรือรับประกันว่าข้อมูลของคุณที่มีอยู่บนเว็บไซต์บริการของเราจะไม่ถูกเข้าถึง เปิดเผย เปลี่ยนแปลง หรือทำลาย จากการละเมิดดการป้องกันทางกายภาพ ทางเทคนิค หรือการป้องกันการจัดการ

กฎหมายข้อบังคับ

การใช้บริการของคุณอาจอยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของประเทศอื่น ๆหรือกฎหมายระหว่างประเทศ  เว้นเสียแต่ข้อขัดแย้งของกฎหมายไทยจะควบคุมข้อตกลงนี้และการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา

ความยินยอมของคุณ

สำหรับการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา การลงทะเบียนบัญชี หรือการซื้อขาย คุณจะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การคุ้มครองเด็ก

เราห้ามไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งเราจะไม่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้โดยเจตนาจากบุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี   หากพ่อและแม่หรือผู้ปกครองทราบว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา โปรดติดต่อเราทันที หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยไม่ได้รับการตรวจสอบและการยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

หากเรามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว  เราจะเปลี่ยนแปลงข้มูลเหล่านั้นในหน้านี้ และอัพเดตวันที่แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

โฆษณา

เราใช้ บริษัท โฆษณาของบุคคลที่สามเพื่อแสดงโฆษณาเมื่อคุณเยี่ยมชมแอพของเรา บริษัท เหล่านี้อาจใช้ข้อมูล (ไม่รวมที่อยู่ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์) เกี่ยวกับการเข้าชมแอพและแอพอื่น ๆ ของเราเพื่อให้โฆษณาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณสนใจ

GetCash เป็นแพลตฟอร์มการให้ยืมเงินที่ปลอดภัย และเป็นบริการสินเชื่อที่มีไว้สำหรับผู้ใช้ชาวไทย ตามที่อายุระหว่าง 18-50 ปี สามารถกู้ยืมเงินจาก GetCash เป็นสินเชื่อมืออาชีพ จะออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

-ระยะเวลาในการกู้ยืม :91 – 365 วัน

-วงเงินสินเชื่อสูงสุด : สูงสุด ฿2000- ฿10,000

-อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมรายปีคือ 2% - 20%

ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าทำการส่งดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องและมีเครดิตที่ดี ถ้าเขาต้องการกู้เงิน ฿ 10,000 เป็นเวลา 91 วัน อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมรายปีคือ 20% ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายคือ :

ดอกเบี้ยรวมที่ต้องจ่าย = ฿ 10,000*20%/ 365 * 91 = ฿ 498.63

ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน = ฿ 10,000*20%/ 365 * 30= ฿ 164.38

จำนวนเงินที่ต้องจ่าย = ฿ 10,000 + ฿ 10,000*20%/ 365 * 91 = ฿ 10498.63

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน= ฿ 10498.63/ 91 * 30 = ฿ 3460.879

[นโยบายส่วนตัวและการประมวลผลข้อมูลเครดิต]

เทคโนโลยีการติดตาม

● พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่อง

พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่อง  บางครั้งเรียกว่า พื้นที่เก็บข้อมูล DOM ซึ่งจะให้บริการเว็บแอปที่มีวิธีการและโปรโตคอลสำหรับจัดเก็บข้อมูลฝั่งไคลเอ็นต์  พื้นที่เก็บข้อมูลบนเว็บไซต์สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลแบบถาวร คล้ายกับคุกกี้ แต่มีความจุที่เพิ่มขึ้นมากและไม่มีข้อมูลที่ระบุในส่วนหน้าของคำว่า HTTP

เซสชั่น

GetCash ใช้ "เซสชั่น"  ในการระบุพื้นที่ของเว็บไซต์ของเราที่คุณเคยเยี่ยมชม ทั้งนี้เซสชั่นเป็นตัวเก็บข้อมูลชิ้นเล็ก ๆ ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่โดยเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ สามารถติดต่อเราได้ที่

ชื่อบริษัท:INGZHENG PLASTIC (THAILAND) COMPANY LIMITED

เว็บไซต์https://www.getcash888.com

อีเมล:  122/50 Moo. Bang Phriang Subdistrict, Bang Bo District, Samut Prakan Province 10560

โทรศัพท์: 660993982404

ไปรษณีย์: 122/50 Moo. Bang Phriang Subdistrict, Bang Bo District, Samut Prakan Province 10560